50 Ucapan Selamat Idul Fitri dalam Bahasa Sunda Terbaik dan Populer

Selamat hari Raya Idul Fitri 1441 H (freepik.com)

Halobdg.com – Perayaan hari raya Idul Fitri atau lebaran merupakan momen untuk saling minta maaf dan saling memberi ucapan selamat idul fitri dengan orang-orang terdekat.

Adapun ucapan selamat lebaran hari raya idul fitri 1441 H bisa menggunakan bahasa Sunda seperti Wilujeng boboran Siam 1441 H. Agar lebih berkesan bisa juga dengan kata-kata mutiara bahasa sunda.

Ucapan selamat Idul fitri bahasa sunda nantinya bisa dikirim via whatsaap atau di bikin status di media sosial.

Nah berikut ini kumpulan ucapan Idul Fitri 2020 bahasa sunda atau kata-kata mutira idul fitri bahasa sunda bisa dijadikan inspirasi sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi yang dirangkum halobdg dari beberapa sumber.

Ucapan Selamat Idul Fitri Bahasa Sunda

“Wening galih nu dipamrih, jembar manah nu dipilampah. Wilujeng boboran Siam 1441 H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan.”

“Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboran Siam 1441 H. Taqobalallahu minaa waminkum.”

“Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.”

“Sadaya jalmi tiasa ngiring Lebaran, tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran Siam 1441 H. Hapunten samudaya kalepatan.” 

“Ngaungar kendang ngagungkeun dinten anu bagja ieu. Nyuhunkeun dihapunten kasalahan anu sanés ngahaja dilakukeun.”

“Hayu urang ngahiji kanggo mulang ka fitri sareng ngagaduhan ati bersih tanpa raos dendam.”

“Ngabagéakeun kameunangan nalika lebaran ku silih pangampura.”

“Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.”

“Teu aya anu terang kumaha jero hatena sareng sabaraha nyeri pisan. Ku sabab éta hapunten kecap-kecap anu tiasa karasa atanapi kecap anu kirang pikaresepeun dina haté anjeun.”

“Teu aya deui momen anu langkung saé nalika sadayana badé silih hampura.”

“Ngabersihan haté anjeun sareng ngabagéakeun liburan kalayan kabagjaan hébat.”

“Dina kasempetan anu hadé ieu hayu kulawarga urang hapunten kasalahanana anu mungkin dilakukeun.”

“Ngabersihan pikiran tina prasangka goréng teras silih hampura.”

“Hayu urang girang di liburan ieu sareng mimitian énjing kalayan haté anu langkung bersih.”

“Hayu dina hate urang na kadaluwarsa ngawitan mopohokeun kasalahan batur sareng muka haté silih hampura.”

“Paeh bareng ngabersihkeun hate sareng silih hapunten.”

“Ngabersihkeun ati urang tina sagala perasaan sumirat na kabuka pikeun silih hampura.”

“Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.”

“Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.”

“Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran Siam.”

“Bersih galih nu diperedih, léah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nu kasuhun.”

“Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. Wilujeng boboran Siam.” 

“Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “Wilujeng boboran Siam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.”

“Wilujeng boboran Siam 1440 H. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.”

“Bilih kantos kasisit kana ati, kapancah kalengkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran.”

“Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Neda sihapunten” 

“Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboran Siam 1440 H. Taqqobalallahu minaa waminkum.”

Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran……. tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri…. mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri….. wilujeng boboran shiam 1441 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1441 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1441 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1441 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan.

Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1441 H

Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1441 H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan

Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan , Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan Wilujeng Boboran Syiam 1441 H

Baca juga: Kumpulan Inspirasi Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 Paling Baru